TABELL:Passasjermengde plattform

Denne tabellen relaterer beskrivende tekst i EN 12464-2:2014 til antall passasjerer.

Tekst i EN 12464-2:2014 antall
"very small number" se "small number"
"small number" av- og på-stigninger ≤ 50
"medium number" 50 < av- og på-stigninger ≤ 500
"large number" av- og på-stigninger > 500