TABELL:Planeringsbredder for eksisterende dobbeltspor med JBV 54, JBV 97, NSB 90 og NSB enhetssville

Denne tabellen beskriver planeringsbredder for eksisterende dobbeltspor med JBV 54, JBV 97, NSB 90 og NSB enhetssville.

Tabell: Planeringsbredder for eksisterende dobbeltspor med JBV 54, JBV 97, NSB 90 og NSB enhetssville
Sporets overhøyde h bi by Bi Sp By
0 mm 2350 mm 2350 mm 3000 mm Sporets trasé#Sporavstander 3000 mm
50 mm 2310 mm 2470 mm 3000 mm 3000 mm
100 mm 2270 mm 2590 mm 3000 mm 3250 mm
150 mm 2230 mm 2710 mm 3000 mm 3250 mm