TABELL:Plattformhøyder og avstand - rett linje

Denne tabellen beskriver krav til horisontal avstand fra spormidt til plattformkant for plattformer mot rettlinje.

Tabell: Plattformhøyder og avstand - rett linje
Plattformtype Hp [mm] A0 [mm]
Lav 550 1680
Høy 760 1680