TABELL:Rørdimensjoner

Denne tabellen beskriver krav til rørdimensjoner ved ulike materialer.

Tabell: Rørdimensjoner
Rørmateriale Lengde (m) Diameter (mm)
Minimum Maksimum
Betong 1-2 100 600
Plast PVC/PE 6-250 48 350