TABELL:Rampehøyder og avstand - rett linje

Denne tabellen beskriver krav til rampehøyde og avstand for ulike lasteramper mot rettlinje.

Tabell: Rampehøyder og avstand - rett linje
Rampetype Hp [mm] A0 [mm]
Ramper mot togspor 700-1400 2240
Ramper mot depotspor 350-1180 1700
Vanlige lasteramper 1100 1700
Godshusramper 1180 1700
Ramper hvor det behandles varme- eller kjølegods som fremføres i vogner med utoverslående dører 1150 1700