TABELL:Redusert kurveutslag for A-96

Denne tabellen beskriver redusert kurveutslag for A-96.

Tabell: Redusert kurveutslag for A-96
Radius [m] ki [mm] ky [mm]
200 114 98
250 91 78
300 76 65
400 57 49
500 46 39
600 38 33
700 33 28
800 28 24
900 25 22
1000 23 20
1200 19 16
1500 15 13
2000 11 10
5000 5 4
8000 3 2