TABELL:Responstid ordre

Denne tabellen viser krav til responstider for ordre i trafikkstyringssystemet

Tabell: Krav til responstider for ordre i trafikkstyringssystemet
Responstid 1 Responstid 2
Objektordre
≤ 0,5 sek
2,5 sek
Togveiordre
≤ 1,0 sek
3,0 sek