TABELL:Sikring av sporveksler

Denne tabellen beskriver maks tillatt hastighet avhengig av sikringstype av sporveksler.

Tabell: Sikring av sporveksler
System for låsing av tunge
Maks tillatt hastighet [km/h]
sentralstilt sporveksel
ingen hastighetsbegrensning
forriglet eller kontrollåst og i avhengighet til hovedsignal
130
kontrollåst og underlagt A-lås, B-lås eller D-lås
130
kontrollåst og underlagt C-lås uten avhengighet til hovedsignal når kryssing ikke finner sted
130
betjent eller låst med klave og hengelås
40