TABELL:Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring

Denne tabellen beskriver siktavstander som krever forebygging av utforkjøringsfare ved hastigheter under 60 km/h.

Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring ved hastigheter lavere enn 60 km/h
Tillatt hastighet [km/h] Siktavstand mindre enn [m]
55 240
50 200
40 125
30 70
20 35
15 20