TABELL:Siktkrav for hovedsignal

Denne tabellen beskriver siktkrav (brutt og ubrutt sikt) for hovedsignal.

Tabell: Siktkrav for hovedsignal
Sikt Strekningens høyeste tillatte hastighet [km/h]
≤ 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 > 210
Minimum siktavstand [m]
Ubrutt 150 156 161 167 172 178 183 189 194 200 206 211 217 222 233 250
Brutt 183 183 183 183 183 183 183 189 194 200 206 211 217 222 233 250