TABELL:Siktkrav forsignal

Denne tabellen beskriver siktkrav til forsignal.

Tabell: Siktkrav til forsignal
Sikt Strekningens høyeste tillatte kjørehastighet [km/h]
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 ≥130
Siktavstand [m]
Ubrutt 78 88 97 107 117 126 136 146 156 165 175 185 194 204 214 224 233 243 250
Brutt 111 125 139 153 167 181 194 208 222 236 250 264 278 292 306 319 333 347 360