TABELL:Siktkrav til kombinert signal med gjennomsignalering

Denne tabellen beskriver siktkrav til kombinert signal med gjennomsignalering.

Tabell: Siktkrav til kombinert signal med gjennomsignalering
Sikt Strekningens høyeste tillatte kjørehastighet [km/h]
≤ 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 > 210
Siktavstand [m]
Ubrutt 150 150 156 156 156 156 156 156 156 167 178 189 200 211 222 233 250
Brutt 183 194 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 233 250