TABELL:Sikttid ved personoverganger

Denne tabellen beskriver krav til sikttid ved personoverganger.

Tabell: Sikttid ved personoverganger
Type overgang Sikttid, t (sek)
Fotgjengerovergang med lite trafikk, primært beregnet på turgåere
5
Fotgjengerovergang ved større arbeidsplasser, idrettsanlegg, badeplasser, pleiehjem, skoler eller lignende
6