TABELL:Skjøtåpninger ved midlertidig lasking av skinner

Denne tabellen beskriver krav til skjøtåpninger ved midlertidig lasking av skinner.

Tabell: Skjøtåpninger ved midlertidig lasking av skinner
Skinnetemperatur Skjøtåpning
t < +10 °C 10 mm
+10°C < t < +20°C 5 mm
t > +20 °C 0 mm