TABELL:Sporets middel

Denne tabellen beskriver beregning av sporets middel.

Tabell: Beregning av sporets middel
Formel
Middel-tilfelle1.svg S
Middel-tilfelle2.svg S + Ky(R)
Middel-tilfelle3.svg S + Ki(R) + 2,3*h
Middel-tilfelle4.svg S + Ki(R2) + Ky(R1) + 2,3*abs(h2-h1)
Middel-tilfelle5.svg S + Ky(R1) + Ky(R2)
Middel tilfelle 6.PNG S + Ki(R1) + Ki(R2) + 2,3*(h1+h2)

Formler for beregning er gitt i Tabell: Beregning av sporets middel.

  • S = 2120 mm + 1700 mm + 100 mm = 3920 mm (dersom ingen av sporene er togspor er S = 3720 mm)
  • Ki(R) = indre kurveutslag som funksjon av radius
  • Ky(R) = ytre kurveutslag som funksjon av radius
  • h = overhøyde