TABELL:Sporsperresignal lysstyrke

Denne tabellen beskriver krav til lysstyrke for sporsperresignal.

Tabell: Sporsperresignal - signalfarge og lysstyrke
Signalfarge Daglys [cd] Nattlys [cd]
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Hvit B (glødelampe) 200 800 80 320
Hvit A (LED) 200 800 80 320