TABELL:Sporstoppere kategorier

Denne tabellen beskriver kategorier av sporstoppere.

Tabell: Sporstoppere kategorier
Type Tog (buffer) Tog masse Hastighet Artikkel nr. Tegning
A Med eller uten sentralkoppel 100 tonn 15 km/h 110878 KO-070352
B Med eller uten sentralkoppel 200 tonn 15 km/h 110879
C Med eller uten sentralkoppel 500 tonn 15 km/h 110880
D uten sentralkoppel 100 tonn 10 km/h 110881 KO-070351
E uten sentralkoppel 200 tonn 10 km/h 110882
F uten sentralkoppel 500 tonn 10 km/h 110883
G uten sentralkoppel 1000 tonn 10 km/h 110884
H uten sentralkoppel 1500 tonn 10 km/h 110885