TABELL:Sporstoppere kategorier

Denne tabellen beskriver kategorier av sporstoppere.

Tabell: Sporstoppere kategorier
Type Tog (buffer) Tog masse Hastighet F.nummer
A Med eller uten sentralkoppel 100 tonn 15 km/h 118.003.420
B Med eller uten sentralkoppel 200 tonn 15 km/h 118.003.430
C Med eller uten sentralkoppel 500 tonn 15 km/h 118.003.440
D uten sentralkoppel 100 tonn 10 km/h 118.003.450
E uten sentralkoppel 200 tonn 10 km/h 118.003.460
F uten sentralkoppel 500 tonn 10 km/h 118.003.470
G uten sentralkoppel 1000 tonn 10 km/h 118.003.480
H uten sentralkoppel 1500 tonn 10 km/h 118.003.490