TABELL:Sportoleranser

Denne tabellen beskriver krav til avstand til minste tverrsnitt for plassering av faste gjenstander.

Tabell: Sportoleranser
Baksing
100 mm
Løft
50 mm
Senking
20 mm
Forandring av overhøyden
20 mm