TABELL:Stålkiler, overhøydeklosser og stålplater i sporkonstruksjoner på stålbruer

Denne tabellen beskriver stålkiler, overhøydeklosser og stålplater i sporkonstruksjoner på stålbruer.

Tabell: Stålkiler og overhøydeklosser/stålplater i sporkonstruksjoner på stålbruer
Overhøyde h (mm) Stålkilenes stigning Fallretning for stålkiler Fallretning for underlagsplate (Indre skinne) Overhøydeklossen / Stålplatens tykkelse T / t (se Figur: Sporkonstruksjon på stålbruer)
h < 20 Stålkiler brukes ikke - Mot spormidt (normalretning) t ≥ h+3 mm
20 ≤ h ≤ 75 h/1500 Fra spormidt Mot spormidt (normalretning) T = h + 12 (mm)
75 < h ≤ 130 (150 - h)/1500 Mot spormidt Fra spormidt (snudd 1800) T = h + 12 (mm)
h > 130 Stålkiler brukes ikke - Fra spormidt (snudd 1800) T = h (mm)