TABELL:Største tillatte skinneslitasje, avhengig av skinneprofil, svilleavstand og overbygningsklasse

Denne tabellen beskriver største tillatte skinneslitasje, avhengig av skinneprofil, svilleavstand og overbygningsklasse.

Tabell: Største tillatte skinneslitasje, avhengig av skinneprofil, svilleavstand og overbygningsklasse
Overbygnings-
klasse
Skinneprofil Største
svilleavstand
Grense for total slitasje
tmaks
a 35 kg
S41
49E1 (S49)
730 mm
750 mm
750 mm
10 mm
14 mm
19 mm
b 35 kg
NSB40
S41
49E1 (S49)
610 mm
610 mm
640 mm
640 mm
9 mm
14 mm
9 mm
14 mm
c 49E1 (S49)
49E1 (S49)
54E3 (S54)
54E3 (S54)
54E2 (UIC54E)
54E1 (UIC54)
S64
600 mm
660 mm
600 mm
660 mm
650 mm
670 mm
750 mm
14 mm
12 mm
16 mm
14 mm
17 mm
14 mm
20 mm
c+ 49E1 (S49)
54E3 (S54)
54E1 (UIC54)
54E2 (UIC54E)
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
14 mm
16 mm
14 mm
17 mm
d 60E1 (UIC60) 600 mm 20 mm
Ofotbanen 54E3 (S54)
60E1 (UIC60)
60E2
520 mm
520 mm
520 mm
13 mm
16 mm
16 mm