TABELL:Største tillatte skråningshelning ved ulike jordarter

Denne tabellen beskriver største tillatte skråningshelning ved ulike jordarter.

Tabell: Største tillatte skråningshelning ved ulike jordarter
Grunnforhold, jordart Stein Grus, grov sand Fin sand/silt Leire
Tørr Lagdelt, vannmettet
Største helning
1:1,25
1:1,5
1:2
Vurderes spesielt
1:2