TABELL:Strømlevering til lyssignal som skal vise blinklys

Denne tabellen beskriver krav til egenskaper for lyssignal som strømforsyningen skal kunne levere spenning til.

Tabell: Strømlevering til lyssignal som skal vise blinklys
Kravtype Krav Toleranse
Blinkfrekvens [blink/min]
60
± 2
Lys/mørke-forhold [%]
60/40
± 5