TABELL:Sviller på stålbruer med tvillingbjelker

Denne tabellen beskriver sviller på stålbruer med tvillingbjelker.

Tabell: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker
Avstand mellom tvillingbjelkene, t (se Figur: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker) t ≤ 400 mm 400 mm< t ≤ 500 mm t ≥ 500 mm
Svilledeling Etter Figur: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker Etter Figur: Sviller på stålbruer med enkle bærere Bestemmes for hvert tilfelle
Svilletype Type X Brusville 230x230 Brusville 230x230
Svillelengde 2500 mm 2700 mm 2700 mm