TABELL:Temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner

Denne tabellen beskriver temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner.

Tabell: Temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner
Skinnekvalitet Normale krav [°C] Sveising med "Kaldt klima" prosedyre [°C]
R200

R260Mn
R350HT
R370CrHT
R400HT

0 - +30 -5 - +30
R320 Cr

R1200

+5 - +30 0 - +30