TABELL:Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser.

Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde EN 60068-2-1,

Test Ad

+5°C, 72 timer
Varme EN 60068-2-2,

Test Bd

+55°C, 72 timer
Temperaturforandring EN 60068-2-14,

Test Nb

+5°C - +40°C

Rate: 1°C/min.

t1= 2 timer, 3 sykler

Luftfuktighet EN 60068-2-30,

Test Db

40°C, 2 sykler
Vibrasjon EN 60068-2-6,

Test Fc

Frek. bånd: 10-150 Hz

Akselerasjon:0,5 g

Antall sveip: 50 i hver av x-, y- og z-retningene