TABELL:Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser - BYGGING - Lavspenning og 22kV

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser.

Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad +5 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +55 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb +5 °C - +40 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 0,5 g
Antall sveip: 50 i hver av x-,y-,z-retningene
Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag