TABELL:Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging.

Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Aa -40 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Varme IEC 60068-2-2, test Ba +70 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Na -10 °C – +40 °C
t1= 2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 2 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 2 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Fritt fall IEC 60068-2-32, test Ed Utstyr 25–100 kg: 250 mm
Utstyr < 25 kg: 1000 mm
Støt IEC 60068-2-29, test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag