TABELL:Teststandard og testverdier for transport lagring installasjon og nedrigging

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging av signalanlegg.

Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde EN 60068-2-1,

Test Aa

Test Ab

-40°C,

Test Aa, 2 t for kretskort m.m.

Test Ab, 16 t for større utstyr

Varme EN 60068-2-2,

Test Ba

Test Bb

+70°C,

Test Ba, 2 t for kretskort m.m.

Test Bb, 16 t for større utstyr

Temperaturforandring EN 60068-2-14,

Test Na

Test Nb

-10°C - +40°C t1=2 t, 3 sykler
Luftfuktighet EN 60068-2-30,

Test Db

40°C, 2 sykler
Vibrasjon EN 60068-2-6,

Test Fc

Frek. bånd: 10-150 Hz

Akselerasjon: 2 g

Antall sveip: 20 i hver av x-, y- og z-retningene

Støt EN 60068-2-32,

Test Eb

10 g, 16 ms, 1000 støt
Fritt fall EN 60068-2-32,

Test Ed

Ref. EN 60068-2-32 annex 3 tabell 1.