TABELL:Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap.

Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C – +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 1–10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene