TABELL:Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendors skap

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap.

Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde EN 60068-2-1,

test Ad

-40°C, 72 timer
Varme EN 60068-2-2,

test Bd

+70°C, 72 timer
Temperaturforandring EN 60068-2-14,

test Nb

-40°C - +70°C

Rate: 1°C/min.

t1= 2 timer, 3 sykler

Luftfuktighet EN 60068-2-30,

test Db

Testverdi: 40°C, 2 sykler
Støt EN 60068-2-29,

test Eb

15 g, 6 ms, 4000 støt
Vibrasjon EN 60068-2-6,

test Fc

Frek.bånd: 1-35 Hz

Utslag: 3 mm

Antall sveip: 100 i hver av x-, y- og z-retningene

Frek.bånd: 13-150 Hz

Akselerasjon: 2 g

Antall sveip: 20 i hver av x-, y- og z-retningene