TABELL:Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet.

Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde EN 60068-2-1,

test Ad

-40°C, 72 timer
Varme EN 60068-2-2,

test Bd

+70°C, 72 timer
Temperaturforandring EN 60068-2-14,

test Nb

-40°C - +70°C

Rate: 1°C/min.

t1= 2 timer, 3 sykler

Luftfuktighet EN 60068-2-30,

test Db

Testverdi: 40°C, 2 sykler
Støt EN 60068-2-29,

test Eb

25 g, 6 ms, 4000 støt
Vibrasjon EN 60068-2-6,

test Fc

Frek.bånd: 1-16 Hz,

Utslag: 3 mm

Antall sveip: 100 i hver av x-, y- og z-retningene

Frek.bånd: 16-150 Hz

Akselerasjon: 3 g

Antall sveip: 20 i hver av x-, y- og z-retningene

Tetthetskrav EN 60529 IP 65D generelt

IP 66D i tunnel (inkl. kiosk/skap)

IP 54 for signalhoder

IP 55 for kiosk/skap utenfor tunnel

Salt tåke (gjelder elektronikk og hydraulikk) EN 60068-2-52, Test Kb 4 perioder à 2 timer med 7 dagers lagring.
Saltvann (gjelder baliser) Ingen teststandard tilgjengelig 50 cm kontaktlengde med maksimal tillatt side- og høydeforskyvning, minimum sendereffekt, med 0,1 % salt (vekt), 100 mm over balise overkant.
Påkjenning på balisekonnektor under sporpakking og ved normal togtrafikk Ingen teststandard tilgjengelig Leverandør skal demonstrere, ved test i sporet, at det tilbudte utstyret tåler påkjenningen