TABELL:Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet - Lavspenning og 22kV

Denne tabellen beskriver teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet.

Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 72 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 72 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C – +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1= 2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc
(Utstyret skal virke
som forutsatt under testen.)
Frekvensbånd: 1–10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Støt IEC 60068-2-29, test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag
Tetthetskrav IEC 60529 IP 65DM
Salt tåke (gjelder elektronikk
og hydraulikk)
IEC 60068-2-52, test Kb 4 perioder à 2 timer
med 7 dagers lagring.