TABELL:Tidskonstanter i sikringsanlegg

Denne tabellen beskriver relevante tidskonstanter i sikringsanlegg.

Tabell: Tidskonstanter i sikringsanlegg
Funksjon Tid [sek] Toleranse [sek]
Manuell utløsning av togvei
90
± 5
Tidsutløsning av kryssingslåsing/sikkerhetssone (avhengig av sporlengde) [1] 0 - 350 m
50
± 5
351 - 500 m
60
± 5
501 - 750 m
70
± 5
751 - 1000 m
80
± 5
1001 1500 m
90
± 5
Tidsutløsing av planovergang
90
± 5
Feilmelding ved for lang sperretid av veisikringsanlegg (TV 5’)
300
± 20


  1. Dersom strekningen er utstyrt med FATC skal tidene reduseres med 10 sek