TABELL:Tillatt forlegning av kabler i felles rør eller felles rom i kanal

Tabell: Tillatt forlegning av kabler i felles rør eller felles rom i kanal
Kabeltype Fiberoptisk
kabel
Parkabel
signalkabel
Energiforsyning
lavspenning
Returledninger
utjevningsledere
Høyspennings-
kabler
Fiberoptisk
kabel
Parkabel
signalkabel
Energiforsyning
lavspenning
Returledninger
utjevningsledere
Høyspennings-
kabler
I felles grøft legges kraftkabler på den ene siden i traseen, og da med høyspenningskabler ytterst.
REN har anbefalinger (RENblad) for hvordan ulike kabler plasseres i grøft.
Der det er flere parallelle varerør begrenses sammenblanding av kabeltyper så langt det er mulig.
Anbefalt
Alternativ forlegning
Mulig, anbefales ikke
Skal ikke legges sammen
Det er ingen elektrisk konflikt ved forlegning av fiberoptisk kabel sammen med høyspenningskabler og returledere, men ved kortslutninger kan det bli stor temperaturstigning – noe som på lang sikt kan påvirke elding av optiske fibrer.