TABELL:Tillatt hastighet for spor med betongsviller

Denne tabellen beskriver tillatt hastighet for spor med betongsviller.

Tabell: Tillatt hastighet for spor med betongsviller
Trafikkbelastning i 1000-tall bruttotonn 0-24 25-49 50-74 75-100
Maksimal hastighet ved gitt temperatur ≤30 0C: 70 km/h ≤40 0C: 100 km/h ≤50 0C: 130 km/h ≤55 0C: sth
>30 0C: 40 km/h >40 0C: 40 km/h >50 0C: 40 km/h >55 0C: 40 km/h