TABELL:Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser

Denne tabellen beskriver tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser.

Tabell: Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser
Overbygningsklasse Vogner i persontog Motorvognsett Godstog/arbeidsmaskiner
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Maks hastighet
boggier godkjent iht
EN 14363
(km/h)
a 16 90 16 90 22,5
16,5
30
70
30
70
b 18 100 18 100 22,5
20,5
18
30
70
80
30
70
80
c 18 160 20,5
18
130
160
22,5
20,5
18
80
90
100
90
100
110
c+ 18 160 20,5 160 241
22,5
20,5
18
50
90
100
110
50
100
110
120
d 18 230 20,5
20
18
17
160
200
250
300
25
22,5
18
70
100
110
70
120
120
Ofotbanen 18 130 20,5 130 31
22,5
50
702
50
702
Ofotbanen 35t 18 130 20,5 130 35
22,5
50
702
50
702
  1. Gjelder bare Nordlandsbanen mellom Guldsmedvik (km 499,517) og Ørtfjell (km 534,630)
  2. Maksimal hastighet for tomme malmvogner er 60 km/h