TABELL:Tillatt hastighet ved midlertidig lasking av skinner

Denne tabellen beskriver tillatt hastighet ved midlertidig lasking av skinner.

Tabell: Tillatt hastighet ved midlertidig lasking av skinner
Sikring av skjøt Maksimal hastighet
Nødlaskeforbinder (lasketvinge) sikret med enkel bolt 40 km/h
Nødlaskeforbinder med dobbel sikring 160 km/h
Lasker sikret med 1 laskebolt gjennom hver skinne 80 km/h
Lasker sikret med 2 laskebolter gjennom hver skinne (fullst. lasket skjøt) 160 km/h