TABELL:Tillatt rørdiameter for stikkrenner av stål

Denne tabellen beskriver tillatt rørdiameter for stikkrenner av stål.

Tabell: Tillatt rørdiameter for stikkrenner av stål
Innvendig diameter (mm) Platetykkelse (mm) Vekt/m (kg)
600 1,9 36
800 2,0 49
1000 2,3 70
1200 2,6 90
1400 3,0 126