TABELL:Toleranser ved bygging av sporveksler

Denne tabellen beskriver avvikstoleranser ved bygging av sporveksler.

Tabell: Toleranser ved bygging av sporveksler
Kontrollmål Målepunkt Toleranser (mm)
sporvidde v/ tungespiss A1 ±2
sporvidde i tungeparti A5 og A7 ±2
sporvidde mellomparti A9 og A10 ±2
sporvidde kryssparti (30 mm fra krysspiss) A11 og A12 +2 /-1
avstand fraliggende tungespiss – stokkskinne for spv m/ 1 drivmaskin B1 og B2 ≥ 160
avstand fraliggende tungespiss – stokkskinne for spv m/ 2 eller flere drivmaskiner B1 og B2 ≥ 110
minimum avstand fraliggende tunge - stokkskinne C1 og C2 ≥ 58
minimum avstand fraliggende krysspiss - mangankrybbe/vingeskinne K1 og K2 ≥ 58
Ledevidde (30 mm fra krysspiss) G1 og G2 ± 2mm
Avstand mellom stokkskinneskjøt og midten for hver sville:

For sporveksler med tresviller
For sporveksler med betongsviller


± 10
± 2
Største pilhøydefeil, målt på 10 m korde, i sporvekselkurven(e)
inntil minst 5 m forbi sporvekselens ender.1

± 3
  1. Korden legges an 14 mm under skinnetopp og pilhøyden måles i samme høyde. Pilhøydefeil (pf) er lik teoretisk pilhøyde (tp) minus målt pilhøyde (mp).