TABELL:Ulike konsept for kontaktledningsanlegg

Denne tabellen beskriver ulike konsept for kontaktledningsanlegg.

Tabell: Ulike konsept for kontaktledningsanlegg
Kontaktledningssystem Eksponering nær omformer
(normalisert)
Eksponering midt mellom omformere
(normalisert)
Sugetransformatorer og
retur i kjøreskinner
1,00 0,50
Sugetransformatorer og
returledere
0,62 0,33
AT-system 0,31 0,18