TABELL:Utforming og fundamentering av sikrings- og brukspunktene

Denne tabellen beskriver utforming og fundamentering av geodetiske sikrings- og brukspunkt.

Tabell: Utforming og fundamentering av sikrings- og brukspunktene
Kvalitetsklasse Fjell/Betong Løsmasse Tunnel Bru
A + B1 Søyle Søyle (telesikker) Søyle/tunnelmerke Søyle/lokal tilpassing
A + B2 Bolt Bolt i telesikkert fundament Bolt/hylsemerke Bolt/lokal tilpassing
A + B3 Bolt Bolt i telesikkert fundament Bolt/hylsemerke Bolt/lokal tilpassing