TABELL:Utløsingstid for sikkerhetssone

Denne tabellen beskriver utløsingstid for sikkerhetssone.

Tabell: Utløsingstid for sikkerhetssone
Avstand A [m] Strekning utstyrt med FATC [s] Strekning utstyrt med DATC [s] Strekning utstyrt med ETCS L2 [s]
0 m ≤ A ≤ 350 m 40 50 TBD[1]
350 m < A ≤ 500 m 50 60
500 m < A ≤ 750 m 60 70
750 m < A ≤ 1000 m 70 80
1000 m < A ≤ 1500 m 80 90
  1. Tid før Utløsing av sikkerhetssone etter at toget har stoppet.