TABELL:Utskifting av defekte isolatorer

Denne tabellen beskriver utskifting av defekte isolatorer.

Tabell: Utskifting av defekte isolatorer
Antall defekte isolatorer pr. km Tiltak
< 75 ingen utskiftning
75 - 150 defekte isolatorer skiftes ut
> 150 alle isolatorer skiftes ut