TABELL:Utskifting av mellomlegg

Denne tabellen beskriver utskifting av mellomlegg.

Tabell: Utskifting av mellomlegg
Mellomleggets opprinnelige tykkelse F.nr. Min. tykkelse før utskifting
5 mm 103.101.33 / 103.101.10 / 103.101.35 2 mm
6,5 mm 103.101.28 3 mm
10 mm 103.203.04 / 103.101.31 /103.203.05 / 103.101.39 / 103.101.38 5 mm