TABELL:Varmeromsåpninger i overgangspartiet (i mm)

Denne tabellen beskriver varmeromsåpninger i overgangspartiet til lasket spor.

Tabell: Varmeromsåpninger i overgangspartiet (i mm)
Tempe­ra­tur 30m skinner 40 - 45m skinner
a b c a b c
5 - 10°C 3 8 8 2 6 6
10 - 20°C 2 6 6 1 4 4
over 20°C 0 3 3 0 1 1