TABELL:Varsling av passerende tog

Denne tabellen beskriver krav til varsling av passerende tog.

Tabell: Varsling av passerende tog
Tillatt hastighet [km/h] Visuell varsling Varsling med høyttaler
V ≤ 50 - -
50 < V ≤ 140 Ja -
v > 140 Ja Ja