TABELL:Veiledende dimensjoner for fanggrøfter

Denne tabellen beskriver veiledende dimensjoner for fanggrøfter.

Tabell: Veiledende dimensjoner for fanggrøfter
Helning (α) Høyde H (m) Grøftens bredde E (m) Grøftens dybde D (m)
Vertikal

ca. (80o-90o)

5-10 3,0 1,0
10-20 5,0 1,5
> 20 6,5 1,5

4:1 til 3:1

ca. (75o)

5-10 3,0 1,0
10-20 5,0 1,5
20-35 6,5 2,0
> 35 8,0 2,0

2:1

ca. (65o)

5-10 3,0 1,0
10-20 5,0 2,0
20-35 6,5 2,0
> 35 8,0 3,0
4:3

ca. (55o)

0-10 3,0 1,0
10-20 3,0 1,5
> 20 5,0 2,0
1:1

(45o)

0-10 3,0 1,0
10-20 3,0 1,5
> 20 5,0 2,0