TABELL:Verdier for tilstøtende tunneler

Denne tabellen beskriver Q-, og ESR-verdier, samt korreksjonsfaktor, for tilstøtende tunneler.

Tabell: Verdier for tilstøtende tunneler
Q-verdi ESR-verdi Korreksjonsfaktor
Q ≥ 1
1,5
1
Q < 1
1,3
1