TABELL:Vurdering av samtidighet av trafikklaster (karakteristiske verdier av multikomponente virkninger)

Denne tabellen beskriver karakteristiske verdier av multikomponente virkninger ved ulike brutyper.

Tabell: Vurdering av samtidighet av trafikklaster (karakteristiske verdier av multikomponente virkninger)
LM 71 og SW /0 SW/2 Tomme vogner Akselerasjon/ bremsing Sentrifugalkraft Slingrekraft Kommentarer
Enkelsporet bru Gr 11 spor 1
1,0
-
1,0
[5]
0,5
[5]
0,5
[5]
Maksimum vertikalt 1 og langsgående
Gr 12 spor 1
1,0
-
0,5
[5]
1,0
[5]
1,0
[5]
Maksimum vertikalt 2 og på tvers
Gr 13 spor 1
1,0
[4]
-
1,0
0,5
[5]
0,5
[5]
Maksimum langsgående
Gr 14 spor 1
1,0
[4]
-
0,5
[5]
1,0
1,0
Maksimum på tvers
Gr 15 spor 1
-
1,0
-
1,0
[5]
1,0
[5]
Sideveisstabilitet med «tomme vogner»
Gr 16 spor 1
-
1,0
-
1,0
[5]
0,5
[5]
0,5
[5]
SW/2 med Maksimum langsgående
Gr 17 spor 1
-
1,0
-
0,5
[5]
1,0
[5]
1,0
[5]
SW/2 med Maksimum på tvers
Bru med to spor Gr 21 spor 1
1,0
-
1,0
[5]
0,5
[5]
0,5
[5]
Maksimum vertikalt 1 med maksimum langsgående
Gr 21 spor 2
1,0
-
1,0
[5]
0,5
[5]
0,5
[5]
Gr 22 spor 1
1,0
-
0,5
[5]
1,0
[5]
1,0
[5]
Maksimum vertikalt 2 med maksimum på tvers
Gr 22 spor 2
1,0
-
0,5
[5]
1,0
[5]
1,0
[5]
Gr 23 spor 1
1,0
[4]
-
1,0
0,5
[5]
0,5
[5]
Maksimum langsgående
Gr 23 spor 2
1,0
[4]
-
1,0
0,5
[5]
0,5
[5]
Gr 24 spor 1
1,0
[4]
-
0,5
1,0
1,0
Maksimum på tvers
Gr 24 spor 2
1,0
[4]
-
0,5
1,0
1,0
Gr 26 spor 1
-
1,0
-
1,0
[5]
0,5
[5]
0,5
[5]
SW/2 med Maksimum langsgående
Gr 26 spor 2
1,0
-
-
1,0
[5]
0,5
[5]
0,5
[5]
Gr 27 spor 1
-
1,0
-
0,5
[5]
1,0
[5]
1,0
[5]
SW/2 med Maksimum på tvers
Gr 27 spor 2
1,0
-
-
0,5
[5]
1,0
[5]
1,0
[5]
Bru med tre eller flere spor Gr 31 spor a
0,75
-
0,75
[5]
0,75
[5]
0,75
[5]
Ekstra lasttilfelle
Gr 31 spor b
0,75
-
0,75
[5]
0,75
[5]
0,75
[5]
Gr 31 spor c
0,75
-
0,75
[5]
0,75
[5]
0,75
[5]

Merknader:

Grått felt = dominerende komponentvirkning

a: Hvilket som helst spor

b: Et hvilket som helst annet spor

c: Alle andre spor


Fotnoter:

[4] Faktor kan reduseres til 0,5 hvis gunstig, den kan ikke være null.

[5] De ikke dominerende verdier skal være null i gunstige tilfeller.