TRV:00001

ID TRV:00001
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Høydereferansen for prosjektering og bygging av underbygningen skal være skinnetopp av laveste skinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon