TRV:00001

ID TRV:00001
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Høydereferanse: Høydereferansen for prosjektering og bygging av underbygningen skal være skinnetopp av laveste skinne.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Definere et utgangspunkt for å beregne høyder for prosjektering og bygging av underbygningen, om det gjelder fyllinger, skjæringer, bruer eller tunneler.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Høydereferanse